átirányítás

Az átirányítás a kinevezéstől eltérő ideiglenes foglalkoztatás egyik fajtája. Erre tekintettel nem is jár együtt a kinevezés módosításával. Lényege, hogy a közszolgálati tisztviselő az eredeti munkaköre mellett vagy helyett más munkakörbe tartozó feladatokat is ellát. Amennyiben az eredeti munkakörét is el kell látnia, az átirányítás alatt külön díjazás (helyettesítési díj) is megilleti, amely munkáltatói jogkör gyakorlójának döntése alapján a helyettesített tisztviselő illetményének 25-50%-a lehet. Nem jár a helyettesítési díj, ha a helyettesítés a közszolgálati tisztviselő munkaköri kötelezettsége (pl. főosztályvezető helyettes), vagy a rendes szabadságát töltő tisztviselőt kell helyettesíteni.

Tudományterület:

Forrás:

2011. évi CXCIX.. törvény a közszolgálati tisztviselőkről 51-52.§

Relációk