közszolgálati szakvizsga

A közigazgatási szakvizsga az úgynevezett karriervizsga funkcióját tölti be. Ennek megfelelően – szemben a közszolgálati alapvizsgával – letétele nem a pályán maradás feltétele, de az előmenetel szempontjából alapvető jelentőségű. Ugyanis a felsőfokú végzettségű pályakezdőként kinevezett közszolgálati tisztviselőnek a tanácsos besoroláshoz közigazgatási szakvizsgát kell tenni. Az tehet szakvizsgát, aki rendelkezik alapvizsgával (vagy mentesült a letétele alól) és közigazgatási szervnél szerzett legalább kétéves gyakorlata van. A szakvizsga letétele alól mentesül a jogi szakvizsgával, vagy közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozattal rendelkező tisztviselő. A szakvizsga ezen túl a vezetői munkakörök és a címek elnyerésének is feltétele. A szakvizsga egy minden vizsgázó számára egységes tartalmú kötelező részből és egy – a vizsgázó saját szakterületéhez legközelebb álló – választható tárgyból áll.

Tudományterület:

Forrás:

György-Hazafi (szerk.): Közszolgálati jog, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2015.119-120.o.

Relációk