civil kontroll (polgári ellenőrzés)

A civil kontroll azt a politikai, illetve intézményi normarendszert jelenti, amelyet a demokratikus országokban a fegyveres erők polgári irányítására és ellenőrzésére építenek ki. A civil kontroll legfőbb felelős gyakorlója a parlament és a kormány. Működése esetén a Magyar Honvédség (MH) a társadalom szerves részeként tevékenykedik. A civil kontroll folyamatosan figyelemmel kíséri a honvédelem alapvető kérdéseinek helyzetét, vonatkozó politikai és állami döntések előkészítését, a honvédelmi költségvetés felhasználásának rendjét, az MH feladatainak megvalósulását, létszáma feladataikkal összhangban álló alakulását, felkészültsége és felszereltsége színvonalát, a katonák jogainak érvényesülését, az MH-nak a törvényhozással, a kormányzati szervekkel és a társadalommal való viszonyát, a humánpolitika, továbbá a katonai igazgatás és igazságszolgáltatás helyzetét, a hadijog előírásainak betartását, a szövetségesi viszony vállalását, a belőle fakadó kötelezettségek betartását.

Tudományterület:

Forrás:

1) HM (2004): Katonai Kislexikon (3000). Budapest: HM HVK Hadműveleti és Kiképzési Csoportfőnökség. p. 55. 2) Joó R. (2001): Civil-katonai kapcsolatok. In. Gazdag F. (szerk.): Biztonságpolitika. Budapest: SVKH. p. 99–111. 3) Szabó J. (szerk.) (1995): Hadtudományi Lexikon. M-Zs. Budapest: MHTT. p. 1080.

Relációk