migráció

A migráció egy olyan emberi magatartás révén megjelenő folyamat, melyben a személyek lakóhelyet és társadalmat váltanak oly módon, hogy ez a váltás átmenetiből huzamossá, vagy tartóssá válik. Évszázados, de inkább évezredes múltja van a vallási, etnikai, politikai üldözöttek migrációjának. Az utóbbi időkben egyre inkább megfigyelhető migrációs motivációkban a politikai, gazdasági tényezők keveredése. Azonban mind politikailag, mind jogilag és társadalmi szempontból el kell különíteni a két faktort egymástól. Magyarország Nemzeti Biztonsági Stratégiája megfogalmazásában: a migráció természetes, ugyanakkor összetett jelenség, amely gazdasági és demográfiai előnyöket, valamint köz- és nemzetbiztonsági kockázatokat egyaránt magában rejt. Az illegális migráció megjelenésével együtt járó biztonsági kockázatok kezelése az uniós tagságból fakadó kötelezettségek teljesítése mellett nemzeti érdek is, ezért az ebből fakadó biztonsági kérdéseket nemzetközi együttműködés keretében kezeli hazánk.

Tudományterület:

Forrás:

1) A Kormány 1035/2012. (II. 21.) Korm. határozata Magyarország Nemzeti Biztonsági Stratégiájáról. 1. melléklet az 1035/2012. (II. 21.) Korm. határozathoz. Magyar Közlöny, 2012. évi 19. szám, p. 1385. 2) Hautzinger Z., HegedűsJ., Klenner Z. (2014): A migráció elmélete. Budapest: NKE. p. 5-7. 3) Jungbert B. (1996): Az embercsempészet, mint illegális migráció egy fajtája. Budapest: MTA PTI. p. 195-241.

Relációk