NATO válságreagáló műveletek

Ez egy integrált katonai műveleti rendszer, amely magába foglalja a megelőzést, a gyors intézkedést, az ellentevékenységeket és a szükséges biztonsági lépések megtételét. Az egész tevékenység politikai ellenőrzés mellett valósul meg, akkor, ha a békés körülményeket egy lehetséges összecsapás, vagy konfliktus veszélye fenyegeti. Ilyenkor a béke helyreállítására, vagy a helyzet stabilizálására, lehetőség szerint kerülve a fegyveres beavatkozást, katonai erőt alkalmaznak. A válságreagáló műveletek szinte valamennyi formájában egyre több polgári- és humanitárius szervezet vesz részt. Ezt a helyzetet civil-katonai együttműködésnek nevezzük, és a válságreagáló művelet fontos feltételének tekintjük. A válságreagáló műveletek olyan többnemzeti, összhaderőnemi műveletek, amelyekben – összhangban a nemzetközi joggal – a NATO a tagok politikai, gazdasági, katonai erőforrásai együttes alkalmazásával erőfeszítéseket tesz a konfliktusok megelőzésére, az ellentétek feloldására, a válságok kezelésére.

Tudományterület:

Forrás:

1) Allied Joint Doctrine for Non-Article 5 Crisis Response Operations AJP-3.4(A). p. 1-3. 2) MC 327/2 NATO Military Policy for non-Article 5 Crisis Response Operations. 3) Vastagh L. (2010): NATO: válságkezelés és missziók. honvedelem.hu 2010. 11. 23. www.honvedelem.hu/cikk/23000/nato:-valsagkezeles-es-missziok 4) Hajdú I. (szerk.) (2006): Válságreagáló műveletek. Budapest: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem. slide: 22-29. http://slideplayer.hu/slide/2189286/

Relációk