tartozás-elismerés

A tartozáselismerés egyoldalú, címzett akaratnyilatkozat, melynek legfontosabb joghatása, hogy megváltoztatja a szóban forgó kötelmi jogviszonyban egyébként irányadó bizonyítási terhet, vagyis a nyilatkozat hatályosulását követően a tartozáselismerőt terheli annak bizonyítása, hogy a tartozás elismerésének időpontjában a tartozása egyáltalán nem állt fenn vagy alacsonyabb összegben állt fenn, bírósági eljárásban nem érvényesíthető követelésen alapult vagy érvénytelen szerződésből fakadt.

Tudományterület:

Forrás:

Ptk. 6:26. §; Barzó-Juhász-Leszkoven-Pusztahelyi: Kötelmi jog a Kötelmek közös és a szerződések általános szabályai, Novotni Kiadó, Miskolc, 2016. [25.-26.o.]

Relációk