végelszámolási eljárás

A végelszámolási eljárás lefolytatására a cég jogutód nélkül történő megszűnése esetén kerülhet sor, ha a cég nem fizetésképtelen, azaz saját vagyona fedezi valamennyi tartozását. A jogutód nélküli megszűnésről és a végelszámolás elrendeléséről a legfőbb szerv dönt, a határozat megnevezi többek között az eljárást lefolytató végelszámolót is. A végelszámolás kezdő időpontjában a vezető tisztségviselő megbízatása megszűnik, a cég önálló képviseleti joggal rendelkező vezető tisztségviselőjének a végelszámoló minősül. A végelszámoló a végelszámolás során a cég vagyoni helyzetét felméri, követeléseit behajtja, tartozásait kiegyenlíti, jogait érvényesíti és kötelezettségeit teljesíti, vagyoni eszközeit szükség esetén értékesíti. A hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyont a cég tagjai között pénzben vagy természetben felosztja és a cég működését megszünteti. A végelszámoló a végelszámolás alatt gondoskodik a cég vagyonának megóvásáról, az értékesítésre nem kerülő vagyon megőrzéséről.

Tudományterület:

Forrás:

2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról [94. § (1), 98. § (1)-(2), 103. §], Auer Ádám-Bakos Kitti-Buzási Barnabás-Farkas Csaba-Nótári Tamás-Papp Tekla: Társasági jog; Szeged; Lectum Kiadó; 2011. [258-261.o.]

Relációk