bizományi szerződés

Bizományi szerződés alapján a bizományos a megbízó javára a saját nevében ingó dologra adásvételi szerződés kötésére, a megbízó a díj megfizetésére köteles. A bizományi jogviszony – tekintettel annak közvetítői jellegére – kettős jellegű. A bizományos két irányban szerződik: megbízójával megköti a bizományi szerződést és annak teljesítéseként egy harmadik személlyel az adásvételi vagy egyéb csatlakozó szerződést. A két szerződés által három személy válik érintetté: a megbízó, a bizományos és a harmadik személy eladó vagy vevő. A két szerződést a bizományos személye kapcsolja össze.

Tudományterület:

Forrás:

Ptk. 6:281.§ (1) bek.; Vékás Lajos Gárdos Péter (szerk.): Kommentár a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényhez, Complex Online jogtár (letöltve: 2017. május 3.)

Relációk