egészségügyi alapellátás

Az egészségügyi alapellátás fogalomkörébe tartozik a betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló ellátás; az egyén egészségi állapotának figyelemmel kísérése, egészségügyi felvilágosítása, nevelése, egészségfejlesztése, egészségtervezésének támogatása; valamint mindazok a gyógykezelési, gondozási és rehabilitációs formák, amelyek még nem igénylik az egészségügyi szakellátás igénybevételét. Az alapellátás kompetenciáját meghaladó problémák esetén a beteg szakorvoshoz irányítása a betegség megállapítása, kezelési terv készítése vagy terápiás ellátás céljából szintén az alapellátás feladatai közé tartozik. A települési önkormányzatnak az egészségügyi alapellátás körében gondoskodnia kell: a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, a fogorvosi alapellátásról, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról, a védőnői ellátásról, az iskola-egészségügyi ellátásról.

Forrás:

Buskó Tibor László: Településüzemeltetés. Közigazgatási urbanisztika II. Budapest, Aula Kiadó, 2011. [154. o.] 2015. évi CXXLIII. törvény az egészségügyi alapellátásról [1. §, 5. §.]

Relációk