települési infrastruktúra

Az infrastruktúrának – a térbeli rendszerekre jellemző módon – világosan elkülöníthető területi szintjei vannak. A szakirodalomban szokás beszélni nemzetközi, országos, interregionális, regionális és szubregionális infrastruktúrákról. A szubregionális infrastruktúrák között között foglal helyet az infrastrukturális rendszerek lokális szintjéhez sorolható települési infrastruktúra, amelyhez – Kőszegfalvi György megközelítését követve – az infrastruktúra azon szektorai tartoznak, melyek a legszorosabban kapcsolódnak a településekhez, zavartalan működésük, kiegyensúlyozott fejlődésük döntő feltételét jelentik.

Forrás:

Buskó Tibor László: Településüzemeltetés. Közigazgatási urbanisztika II. Budapest, Aula Kiadó, 2011. [41. o.]. Kőszegfalvi György: Települési infrastruktúra. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1990.

Relációk