SWOT-analízis

A SWOT-analízis a stratégiai tervezés talán leggyakrabban használt összefoglaló értékelési módszere. Az úgynevezett szoft (matematikai-statisztikai eszközöket nem igénylő) módszerek közé tartozik. A SWOT kifejezés egy angol szavakból összeállított betűszó, amely arra utal, hogy az értékelendő objektum, pl. egy település összefoglaló értékelése a pozitív és negatív belső tényezők – erősségek (strenghts) és gyengeségek (weaknesses) – valamint pozitív és negatív külső tényezők – lehetőségek (opportunities) és veszélyek (threats) – rendszerezett felsorolása/elemzése segítségével vihető végbe. A SWOT-elemzés első lépését – az említett tényezők rendszerezett felsorolását – általában egy 2*2-es mátrix (a SWOT-tábla) segítségével szokás szemléltetni. A SWOT-elemzés során talán a leggyakoribb hiba, hogy megáll a fenti tényezők rendszerezett felsorolásánál, másképpen a SWOT-analízist a SWOT-táblára redukálja. Pedig a sikeres analízishez egy második lépésre, a tábla kiértékelésére is szükség van.

Forrás:

Jószai Attila: Regionális politika I. A hazai területfejlesztés intézményrendszere. Budapest, E-government Alapítvány, 2007. [173-175. o.]. Piskóti Itván: Régió- és településmarketing. Budapest, Akadémiai Kiadó, 2012. [106-108. o.]

Relációk