helyi önkormányzati feladatok

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szerint a helyi önkormányzat a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében lát el helyi önkormányzati feladatokat. Magukat a feladatokat a Mötv. egyfajta taxatív felsorolás segítségével mutatja be. Tételes hatáskört azonban az Mötv. csak kivételesen telepít, azt külön ágazati törvények végzik el. Ennek alapján megkülönböztethetünk kötelező önkormányzati feladatokat (pl. óvodai ellátás), önként vállalt önkormányzati feladatokat (pl. lakás- és helyiséggazdálkodás). Végül léteznek olyan önkormányzati feladatok is, amelynek esetében a törvény differenciálni köteles a kötelező feladat- és hatáskör megállapításánál, figyelembe véve a feladat- és hatáskör jellegét, a helyi önkormányzatok eltérő adottságait, különösen a gazdasági teljesítőképességet; a lakosságszámot; a közigazgatási terület nagyságát.

Forrás:

2011. évi CLXXXIX. Törvény Magyarorság helyi önkormányzatairól. 11-13. §. Dr. Csörgits Lajos: A helyi önkormányzati rendszer átalakítása. A demokrácia, a helyi közügyek és a helyi önkormányzás egyes kérdései. Doktori értekezés. Győr, 2013. [107.o.]

Relációk