területfejlesztés

A területfejlesztés olyan társadalmi tevékenység, amely a társadalom és a gazdaság területi rendszerét igyekszik- az elérendő célok megvalósításával – a kívánatosnak tekintett szintre fejleszteni. A területfejlesztés tehát a földrajzi tér, az emberiséget körülvevő természeti, társadalmi, gazdasági és művi környezet tudatos alakítását, és fejlesztését, a térbeli folyamatok tervszerű irányítását jelenti. A területfejlesztés a szociális piacgazdaságokban a társadalmi-gazdasági folyamatok által kiváltott negatív jelenségek (az életkörülményekben megmutatkozó eltérések, a munkanélküliség, a társadalomban fokozódó jövedelmi különbségek, környezetszennyezés stb.) mérséklését, sőt megszüntetését, másrészt pedig az élet különböző területein nélkülözhetetlen innovációk elterjedése előtti akadályok felszámolását tekinti elsődleges céljának.

Forrás:

Süli-Zakar István szerk.: A terület- és településfejlesztés alapjai II. . Budapest-Pécs, Dialóg Campus Kiadó, 2010. [8. o.]. 1996. évi XXI. Törvény a területfejlesztésről és a településrendezésről.

Relációk