egészségügyi kezelési szerződés

Az egészségügyi kezelési szerződés olyan atipkus, szolgátatási jellegű szerződés, amely az egészségügyi szolgáltató és a beteg között egészségügyi szolgáltatás nyújtására jön létre. Ilyen egészségügyi szolgáltatásnak tekinthető egy plasztikai műtét, a művi meddővé tétel vagy egy fogpótlásra irányuló beavatkozás. A szerződés alapján az egészségügyi szolgáltató a szerződésben meghatározott szolgáltatás beteg részére történő nyújtása során kellő gondossággal, a szakmai és etikai szabályok, irányelvek betartásával köteles eljárni. Ez abban az esetben is irányadó, ha a szolgáltatás nyújtója nem állami szerv, hanem magánjogi keretek között szervezett magánvállalkozás. A szerződés további jellegzetessége, hogy az többnyire szóban jön létre, valamint jogforrását – többek között – az egészségügyi törvény képezi. A szerződés az érdeklődés középpontjába az utóbbi időben igen gyakori orvosi műhibaperek kapcsán kerül.

Tudományterület:

Forrás:

Papp Tekla (szerk.): Atipikus szerződések, Opten Kiadó, 2015. Budapest, 427-458.o.; Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. Törvény

Relációk