opciós jog

Opciós (vételi) jog esetén olyan hatalmasságról van szó, amelynek alapján a vételi jog jogosultja egyoldalú akaratelhatározásával akkor is megveheti a dolgot, ha a tulajdonos azt nem akarja eladni. Ha a tulajdonos meghatározott dologra nézve szerződéssel vételi jogot alapít, a jogosult a dolgot a szerződésben meghatározott vételáron egyoldalú nyilatkozattal megvásárolhatja. Az opciós megállapodásnak tartalmaznia kell a leendő adásvételi szerződés lényeges elemeit (az adásvétel tárgya, ellenérték, stb.), az opciós jog biztosításának ellenértékét, valamint a vételi jog fennállásának időtartamát. Ha a vételi jog alapján a szerződés létrejön, akkor a vételi jog esetleges ellenértéke beleszámít az adásvételi szerződésben a vételárba. Ha a jogosult e jogával nem él – az opciós díj a rendelkezésre állás ellenértékeként a dolog tulajdonosát illeti meg.

Tudományterület:

Forrás:

Ptk. 6:225.§ (1) bek.; Vékás Lajos Gárdos Péter (szerk.): Kommentár a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényhez, Complex Online jogtár (letöltve: 2017. május 8.)

Relációk