részvény

A részvény a kibocsátó részvénytársaságban (rt.) gyakorolható tagsági jogokat megtestesítő, névre szóló, névértékkel rendelkező, forgalomképes, azaz szabadon átruházható értékpapír. A részvény tehát értékpapír, ami egy olyan egyoldalú jognyilatkozat, amely papíralapú okiratként vagy jogszabályban megjelölt más módon létrehozott, rögzített, nyilvántartott és továbbított adatösszességként (dematerializált értékpapírként) a benne foglalt jogot úgy testesíti meg, hogy azt a jogot gyakorolni, arról rendelkezni csak az értékpapír által, annak birtokában lehet. A részvények nyomdai úton vagy dematerializált formában állíthatóak elő, a dematerializált értékpapír nem jelenik meg okirati formában, csak az értékpapírszámlán kerül jóváírásra. Zártkörűen működő rt. részvényei nyomdai úton és dematerializált formában is, a nyilvánosan működő rt. részvényei csak dematerializált formában állíthatók elő. A részvények névértékének összege a rt. alaptőkéje.

Tudományterület:

Forrás:

Ptk. [3:212. § (1), 213. § (1), 214. §, 215. §, 6:565. § (1)], Auer Ádám-Bakos Kitti-Buzási Barnabás-Farkas Csaba-Nótári Tamás-Papp Tekla: Társasági jog; Szeged; Lectum Kiadó; 2011. [447-448.pp.], Vékás Lajos - Gárdos Péter (szerk.): Kommentár a Polgári Törvénykönyvhöz 1. kötet, Wolters Kluwer, Budapest, 2014. [424-428.o.]

Relációk