atipikus szerződés

Az atipikus szerződések elnevezés gyűjtőfogalom, a XX. század végi gazdasági és joggyakorlati változások hívták életre ezt a szerződési kategóriát. Egységes fogalmi meghatározás ezen szerződési csoportra nem adható, pusztán csoportismérvekkel tudjuk jellemezni őket, mint: az idegen eredetű név; a Ptk. Hatodik Könyv Harmadik részében nem kerültek nevesítésre; a Ptk. szerinti típusszabadság körébe tartoznak; szabályai kialakulásánál szerepe volt a külföldi gyakorlatnak, a jogalkotási mintáknak és a hazai szokásoknak; ezen szerződések vonatkozásában uniós jogközelítés, jogegységesítés figyelhető meg; erős közjogi behatás jellemzi őket; szabályozásuk sporadikus: vagy egyetlen jogszabály sem, egy vagy több jogszabály szabályozza, avagy implementált nemzetközi egyezmény; a gyakorlat többnyire írásban köti ezeket a szerződéseket általános szerződési feltételek vagy blankettaszerződések alkalmazásával; tartós jogviszonyra irányulnak.

Tudományterület:

Forrás:

Papp Tekla (szerk.): Atipikus szerződések, Opten Kiadó, 2015. Budapest, 37-39.o.

Relációk