lakásbérleti szerződés

A bérleti szerződés speciális fajtája, melynek tárgya lakás céljára szolgáló ingatlan. A lakás fogalmát a törvény szándékosan nem határozza meg, azt tágan kell értelmezni, így nem csak azon ingatlanokra terjed ki a szabályozás, melyben ténylegesen lakhatás biztosítható, hanem a nem lakás céljára szolgáló egyéb helyiségekre is (pl. üzlethelyiség) A lakás bérbeadásának érvényességéhez a szerződés írásba foglalása szükséges.

Tudományterület:

Forrás:

1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 2.§ (5) bek.; Vékás Lajos Gárdos Péter (szerk.): Kommentár a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényhez, Complex Online jogtár (letöltve: 2017. május 8.)

Relációk