residuum

A károkozó a károsult teljes kárát köteles megtéríteni, melybe beletartozik mind a tényleges kár, az elmaradt haszon, valamint az indokolt költség. A kártérítést csökkenteni kell a károsultnak a károkozásból származó vagyoni előnyével, kivéve, ha ez az eset körülményeire tekintettel nem indokolt. A kártérítés összegéből továbbá le kell vonni azt az összeget, ami a károsodott vagyontárgyból a káreset után még megmaradt (residuum). Pl. egy közlekedési baleset után megmaradó roncs gépkocsi értéke, vagy egy tűzesetet követően a még álló ingatlan épületnek az értéke.

Tudományterület:

Forrás:

Vékás Lajos Gárdos Péter (szerk.): Kommentár a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényhez, Complex Online jogtár (letöltve: 2017. május 8.)

Relációk