életszínvonal

A társadalom tagjainak jóléti szintje, különböző szükségleteinek kielégítettségi foka. Számtani mérése nehéz, mert a színvonalát számos tényező befolyásolja (a lakáskörülmények, a fogyasztás terjedelme és összetevői, az egészségügyi, kulturális, szociális ellátottság, a létbiztonság, a közlekedési viszonyok, az út- és közműhálózat, a közbiztonság, a munkahelyi körülmények stb.). Hozzávetőleges megállapítására – a nemzetközi összehasonlításban – igen gyakran használják az egy főre jutó nemzeti jövedelem mutatóját. Emelésének alapvető irányait, arányait, ütemét és módszereit az életszínvonal-politika határozza meg.

Tudományterület:

Forrás:

www.kislexikon.hu www. penzugysziget.hu Gazdaságpolitikai Kisszótár. Budapest, Kossuth Könyvkiadó. 1983. [71. o.]

Relációk