statisztikai sokaság

Az a populáció, amelyre a statisztikai megfigyelés irányul, azaz a megfigyelés tárgyát képező egyedek összessége. Elemei lehetnek: emberek, állatok, tárgyak, intézmények stb. Típusai: állósokaság (állapotot, állományt fejez ki, adatai időpontra értelmezhetők, pl. egy ország népessége egy adott napon), mozgósokaság (folyamatot, eseményt, történést fejez ki, adatai időtartamra (is) értelmezhetők, pl. élve születések száma egy adott évben), diszkrét sokaság (elkülönülő egységekből áll pl. munkanélküliek, lakások), folytonos sokaság (olyan tömeg, amelynek egységeit önkényesen határozzuk meg pl. egy kft. termelési értéke, egy önkormányzat dolgozóinak bérfizetési értékei), véges és végtelen sokaság.

Tudományterület:

Forrás:

Győrfyné Kukoda Andrea: Statisztikai ismeretek. Budapest, NKE Szolgáltató Kft. 2014. [8. o.]

Relációk