Hivatalos Statisztikai Szolgálat

A hivatalos statisztikai tevékenység ellátásának feladatával megbízott szervezetek összessége. Tagja az a szervezet lehet, amely közfeladatának részeként hoz nyilvánosságra hivatalos statisztikai adatokat, és amelynek szervezete és működése megfelel a Nemzeti Statisztika Gyakorlati Kódexében és az Európai Statisztikai rendeletben foglaltaknak (pl. KSH, minisztériumok, MNB). A KSH a HSSZ tagja, a KSH elnöke látja el Magyarország főstatisztikusi feladatait, melynek körében ő felelős a HSSZ hivatalos statisztikai tevékenységének szakmai koordinációjáért és egységességéért. A tagok tevékenységüket az Európai Statisztikai Rendszer működésével összhangban kell, hogy ellássák, és meg kell felelniük az Európai Statisztika Gyakorlati Kódexében meghatározott elveknek: szakmai függetlenség, pártatlanság, objektivitás, megbízhatóság, minőség iránti elkötelezettség, a statisztikai adatok bizalmas kezelése, költséghatékonyság.

Tudományterület:

Forrás:

2016. évi CLV. törvény a hivatalos statisztikáról [3. §. 4. §] http://www.ksh.hu/hivatalos_statisztikai_szolgalat

Relációk