születési-halálozási arányszám

Demográfiai (népmozgalmi) mutatószámok, intenzitási viszonyszámok. Születési arányszám: a születések számának egy lakossági csoporton belüli aránya. Nyers születési arányszám: ezer lakosra jutó születések száma, számítása: (születések száma/lakosok száma)x1000. 10-20 születés/1000 ember évenkénti értéke alacsonynak, 40-50 születés/1000 ember értéke magasnak tekinthető. Tisztított születési arányszám: 1000 szülőképes korú nőre jutó születések száma (általános termékenységi arányszám). Halálozási arányszám: az ezer lakosra jutó elhunytak száma egy adott évben, számítása: (halálozások száma/évközépi népességszám)x1000. Értéke nemek és korcsoportok szerint jelentősen eltérő. Magyarországon a társadalmi-gazdasági fejlettséghez viszonyítva rendkívül magas a halálozási ráta, főleg a középkorú férfiak magas halálozási arányszáma miatt.

Tudományterület:

Forrás:

KSH Népességtudományi Kutatóintézet http://demografia.hu/hu/tudastar/fogalomtar

Relációk