területi statisztika

Elsősorban a megyék, községek területeire vonatkozó statisztikai feldolgozások és összeállítások készítésével, az ésszerűtlen községhatárok feltárásával, a területváltoztatások nyilvántartásainak vezetésével foglalkozó tudományág. A közigazgatási területek, a mezőgazdasági és ipari termelési körzetek, régiók komplex vizsgálatára, a termelőerők területi elhelyezkedésének, a közlekedési, szállítási problémák vizsgálatára létrejött önálló szakstatisztika. Nem azonosítható a közigazgatási egységek problémáit feltáró, a településekre és a közigazgatási egységekre tagolt szakstatisztikával, ami a jó területi statisztika előfeltétele. Amíg a közigazgatási statisztikánál alapvető a közigazgatási egységek vizsgálata és az ott élő népesség ellátottságának sokoldalú tanulmányozása, addig a területi statisztikánál az a cél, hogy a területi tervezés, az iparosítás, a mezőgazdasági üzemszervezés számára új, a meglevő szakstatisztikákban fel nem lelhető minőségi csoportosításokat dolgozzon ki.

Tudományterület:

Forrás:

Győrfyné Kukoda Andrea: Statisztikai ismeretek. Budapest, NKE Szolgáltató Kft. 2014. [136. o.])

Relációk