adatvédelem

A személyes adatok gyűjtésének, feldolgozásának és felhasználásának korlátozása, az érintett személyek (akikkel az adatok összeköthetők) védelme. Eszközei lehetnek jogi szabályok, eljárások, de akár technológiai eszközök is. Jelenleg hatályos jogszabály: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), mely részletesen tartalmazza a személyes és a közérdekű adatok kezelésének, megismerésének és közzétételének szabályait, valamint a nemzetvédelmi biztos intézményét felváltó, autonóm államigazgatási szervként működő Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság tevékenységi körét. A NAIH feladata a személyes adatok védelméhez, valamint a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez való jog érvényesülésének ellenőrzése és elősegítése. A statisztikai célra gyűjtött adatok védelméről, az adathozzáférés szabályairól a hivatalos statisztikáról szóló hatályos törvény (2016. évi CLV. tv.) is rendelkezik.

Tudományterület:

Forrás:

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény [38. §] 2016. évi CLV. törvény a hivatalos statisztikáról [39. §.]

Relációk