mikrocenzus

Két népszámlálás között mintavételes eljárással a társadalmi folyamatokat nyomon követő, törvény által elrendelt, kötelező jellegű, egy konkrét időpontra vonatkozó népesség-összeírás. Célja, hogy a népesség nagyságáról, több demográfiai mutató szerinti összetételéről, a háztartások és családok fő jellemzőiről és a lakásállományról szóló információk által két népszámlálás között megbízható, naprakész adatokkal szolgáljon országos és területi szintű gazdasági és társadalmi döntésekhez. Hosszú távú segítséget nyújt a tervezéshez, prognózisok készítéséhez, a fejlesztési irányok meghatározásához országos és területi szinten is. Az országról nyújtott adatok segítségével hatékonyabban pályázhatunk az európai uniós és más nemzetközi támogatásokra. Adatai segítik a társadalmi folyamatok, a lakosság életkörülményeinek jobb megértését, a szükséges intézkedések kidolgozását, megmutatják a társadalom valós állapotát, támpontokat nyújtanak a „közjó” megállapításához és érvényesítéséhez is.

Tudományterület:

Forrás:

http://www.ksh.hu/mikrocenzus2016_info

Relációk