reprezentatív mintavétel

A részleges adatgyűjtési módszerek, eljárások egyike. Az adatgyűjtés során a sokaságnak csak egy kiválasztott részét figyeljük meg, amely részben a mintába került elemek ugyanolyan arányban vannak jelen, mint az alapsokaságban, azaz a minta bizonyos szempont(ok) szerint hűen letükrözi az alapsokaság jellemzőit. A valószínűségi (véletlenen alapuló) mintavételi eljárások alkalmazása eredményezi a reprezentativitást, ami lehetővé teszi az eredmények általánosíthatóságát és az alapsokaságra vonatkozó statisztikai következtetések megfogalmazását. A mintavételes eljárás a teljes körű adatgyűjtésekkel szemben kevésbé idő- és költségigényes. A mintavétel során fellépő hibák (véletlen hiba) nagysága számszerűsíthető, amivel növelhető az elemzés, azaz a következtetések levonásának megbízhatósága.

Tudományterület:

Forrás:

http://fact.hu/fogalomtar/reprezentativ-mintavetel

Relációk