Országos Statisztikai Adatfelvételi Program (OSAP)

Az adott tárgyévre vonatkozó, a Hivatalos Statisztikai Szolgálat által végzett, adatszolgáltatási kötelezettséggel járó statisztikai adatgyűjtéseket – kivéve a külön törvényben elrendelteket – tartalmazó adatfelvételi programjegyzék. A program tervezetét a hivatalos statisztikai szolgálathoz tartozó szervek javaslatai alapján a KSH állítja össze. A KSH az összeállított OSAP tervezetét véleményezés céljából a Koordinációs Bizottság és az Országos Statisztikai Tanács elé terjeszti, amely elsősorban az adatgyűjtések szükségessége, szakszerűsége, az adatszolgáltatók megterhelése szempontjából és a párhuzamosság elkerülése érdekében véleményezi. A KSH elnöke a vélemény alapján a program tervezetét véglegesíti és minden tárgyévet megelőző év december 1-jéig jóváhagyja, majd a KSH honlapján nyilvánosságra hozza.

Tudományterület:

Forrás:

KSH honlap 2016. évi CLV. törvény a hivatalos statisztikáról [31. §]

Relációk