elmaradt vagyoni előny

Elmaradt vagyoni előnyről (haszonról) akkor beszélünk, ha a károsult vagyonában megalapozottan remélt vagyonrészek bekerülése elmarad. Ez lehet jövedelemkiesés pl. a táppénz és munkabér különbözete egy egészségkárosodás esetén, nyereség elmaradása, a vagyon hozadékának az elmaradása, mert pl. a taxizó károsult személygépkocsijában bekövetkező károsodás miatt nem tud dolgozni. Az elmaradt haszon, kiesett jövedelem problematikájának egy különös esete, amikor a károsult a szerződéskötés meghiúsulásának következtében előállott kárának a megtérítését követeli. E körben azonban kiemelten ügyelni kell arra, hogy a haszonkiesést reális és ellenőrizhető adatok igazolják.

Tudományterület:

Forrás:

Ptk. 6:522. §; Vékás Lajos Gárdos Péter (szerk.): Kommentár a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényhez, Complex Online jogtár (letöltve: 2017. május 5.); BDT2007. 1556.

Relációk