nemo plus iuris elv

A római jogból ismert és a dologi joghoz köthető alapelv, mely szerint senki sem ruházhat át több jogot, mint amivel maga is rendelkezik. Főszabály szerint csak tulajdonostól lehet tulajdonjogot szerezni. Ez alól az elv alól azonban a polgári jog ismer kivételt, azaz olyan személy is átruházhat tulajdont, aki maga sem tulajdonosa a dolognak. Ennek azonban feltétele, hogy az átruházó kereskedelmi forgalomban, saját üzleti tevékenységével összefüggésben és visszterhesen értékesítse az adott dolgot.

Tudományterület:

Forrás:

Juhász-Leszkoven-Pusztahelyi Dologi jog, Novotni Kiadó, Miskolc, 2017. [90.o.]

Relációk