előleg

A szerződés megkötésekor a kötelezettségvállalás jeléül adott pénzösszeg, mely a foglalóval ellentétben a szerződés meghiúsulásának minden esetében visszajár a kötelezettnek. Az előlegnek nincs biztosítéki, szankciós jellege. Az előleg a vételár része, bármikor át lehet adni, függetlenül attól, hogy a felek a szerződést megkötötték-e vagy sem. A vételár-előleget akkor sem kell feltétlenül a szerződéskötéssel egyidejűleg átadni, ha magában az adásvételi szerződésben kötik ki. Összege nem korlátozott a vételár egészéhez viszonyítva, vagyis az előlegnek jogilag nincs „túlzott mértéke”, ellentétben a foglalóval.

Tudományterület:

Forrás:

Milassin László — Glavanits Judit A hitelszerződés biztosítékai, tekintettel az új Polgári Törvénykönyv tervezetére, Jog Állam Politika Jog- és Politikatudományi folyóirat 4:(4) [126.o.]

Relációk