felmentés

A felmentés a közszolgálati jogviszony megszüntetésének az az esete, amikor a munkáltató (munkáltatói jogkör gyakorlója) egyoldalú jognyilatkozattal szünteti meg a közszolgálati tisztviselő szolgálati viszonyát. A közszolgálati pálya biztonságát nagyban befolyásolja, hogy a jogalkotó miként rendezi a felmentés szabályait. Minél kevesebb és minél pontosabban meghatározott felmentési okot tartalmaz a törvény, annál biztosabb a tisztviselő jogviszonya. A pályabiztonságot szolgálja az a törvényi rendelkezés is, mely szerint a felmentést az esetek túlnyomó többségbben indokolni kell, s a felmentés indokának valósnak és okszerűnek kell lenni. A felmentésnek vannak olyan esetei, amikor a munkáltató mérlegelhet az ok bekövetkeztekor (pl. átszervezés), más esetekben azonban az ok bekövetkeztekor a tisztviselő jogviszonyát felmentéssel meg kell szüntetni (pl. alkalmatlanság). Ha a felmentés nem a közszolgálati tisztviselő hibájából következik be, un. felmentési időre és végkielégítésre tarthat igényt.

Tudományterület:

Forrás:

2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről 63.-69.§

Relációk