fogyatékosság egyéni és társadalmi modellje

Elméletek, amelyek a fogyatékos emberek életében jelentkező problémák, hátrányok fő okát keresik. A fogyatékosság egyéni modellje szerint ez az egyéni hiányosságban keresendő: a testi „rendellenesség” bizonyos mértékű „fogyatékosságot” vagy funkcionális korlátozottságot okoz. E korlátozottság alapján sorolják az egyént az átfogó „rokkant” osztályba. Az egyéni modellt a fogyatékosság társadalmi modelljének hívei bírálták, mivel szerintük a fogyatékosság okát nem az egyénben, hanem a társadalomban kell keresi. Eszerint a fogyatékosságot nem egyéni hiányosságok okozzák, hanem azok az akadályok, amelyeket a társadalom állít a fogyatékkal élők teljes körű társadalmi részvétele elé.

Tudományterület:

Forrás:

Giddens, Anthony: Szociológia, Budapest, Osiris, 2008, 225—226. o.

Relációk