kapitalizmus

Az a gazdasági, társadalmi rendszer, amelyben a gazdasági életet a piac irányítja, és amelyben a termelőeszközök nagy többsége magántulajdonban van. A gazdasági vállalkozás piaci cserére épülő rendszere. Marx szerint az a rendszer, amelyben a tőkések és bérmunkások viszonya az alapvető termelési viszony. „Tőke” lehet bármilyen eszköz (pénz, ingatlan vagy gép), amellyel a piacon eladásra vagy befektetésre szánt árucikkek megtermelhetők profitszerzés céljából. Ma már szinte minden ipari társadalom kapitalista orientációjú: gazdasági rendszerük alapja a szabad vállalkozás és a gazdasági verseny.

Tudományterület:

Forrás:

Andorka, Rudolf - Bevezetés a Szociológiába, Budapest, Osiris, 2006, 52—53. o.

Relációk