deviáns szubkultúra

Olyan szubkultúra, amelynek tagjai a társadalom többsége által elfogadottól alapvetően eltérő azzal szembehelyzkedő értékeket vallanak, normasértő magatartást folytatnak. Jellemzője, hogy a csoport szervező elve éppen a deviáns magatartás együttes folytatása. Pl.: drogfüggők szubkultúrája, bűnözői csoportok. Ugyanakkor jellemző hogy sajátos, új, csak e körben elfogadott értékeket és normákat is teremtenek. Deviáns szubkultúra keletkezésére nagy esély van a hátrányos helyzetű kisebbséghez tartozó csoportokban, valamint a generációváltás akadályai esetén a fiatal korosztályokban.

Tudományterület:

Forrás:

Giddens, Anthony: Szociológia, Budapest, Osiris, 2008, 613. o.

Relációk