fenntartható fejlődés

A kifejezést először 1987-ben, az ENSZ megbízásából készült, Brundtland-jelentés néven ismertté vált Közös jövőnk című dokumentumban használták. A jelentés szerzői rámutattak, hogy nem tartható fenn a Föld erőforrásainak olyan ütemben történő felhasználása, ami a jelenlegi generációra jellemző. A fenntartható fejlődés annyit jelent, hogy a növekedést – legalábbis ideális esetben – nem a fizikai források kimerítésével, hanem azok visszaforgatásával, a környezetszennyezés minimális szinten tartása mellett kell biztosítani. A fenntartható fejlődés kritériumai a megújuló erőforrások felhasználása a gazdasági növekedés elősegítésére, az állatfajok és általában a biodiverzitás védelme, továbbá a levegő, a víz és a talaj tisztaságának fenntartása melletti elkötelezettség.

Tudományterület:

Forrás:

Giddens, Anthony: Szociológia, Budapest, Osiris, 2008, 729. o.

Relációk