vallásosság

Olyan hit- és gyakorlatrendszer, amelynek segítségével valamely embercsoport az emberi élet végső kérdéseire keres választ. Ilyen végső kérdések, amelyekre a vallások válaszokat adnak: Mi az ember életének értelme? Miért van szenvedés? Mi történik az emberrel halála után? Van-e az emberi életnek valamilyen nagyobb célja? A vallásosság nehezen mérhető és többdimenziós fogalom. A következő dimenziókat lehet megkülönböztetni: 1. hit a vallási tételekben, 2. bizonyos rituálék gyakorlása, 3. vallási ismeretek, 4. vallási élmények, 5. a vallás erkölcsi normáinak követése.

Tudományterület:

Forrás:

Andorka, Rudolf - Bevezetés a Szociológiába, Budapest, Osiris, 2006, 642. o.

Relációk