szimbólum

Olyan dolog, amely valami más helyett szerepel, vagy valami mást képvisel például a zászló amely a nemzetet jelképezi. Ám a szavak is, amelyekkel bizonyos tárgyakat jelölünk, tulajdonképpen szimbólumok, amelyek megjelenítik, mire gondolunk. Például „kanál” szó az a szimbólum, amellyel a levesevéshez használt eszközt nevezzük meg. A nem verbális gesztusok vagy kommunikációs formák szintén szimbólumok, hiszen szimbolikus értéke van annak is, ha integetünk vagy „beintünk” valakinek. Mivel az emberi társadalmak bővelkednek a szimbólumokban, szinte minden közöttük zajló interakció szimbólumcserét foglal magában. A szimbolikus interakcionizmus irányzata hangsúlyozza, hogy az emberek közötti interakció jelentéshordozó szimbólumokon és a jelentések értelmezésén keresztül zajlik.

Tudományterület:

Forrás:

Giddens, Anthony: Szociológia, Budapest, Osiris, 2008, 38. o.

Relációk