endogám házasság

Endogámiának nevezik a csoporton (törzsön, klánon, falun) belüli házasságkötést, exogámiának a csoporton kívülivel kötött házasságot. Az endogámiára és exogámiára vonatkozóan kevésbé szigorú szabályok érvényesültek az emberi társadalmakban, de némelykor határozottan előnyben részesítették vagy az endogámiát, vagy az exogámiát. Ennek szabályozásában szerepet játszott az a tény, hogy a házasság a különböző csoportok közötti szövetségek kötésének eszköze is volt. Napjainkban az endogámia jelentősen visszaszorulóban van, de a modern társadalmakban is vannak olyan csoportok (pl. kissebbségek, bevándorlók) amelyek a kulturális sajátosságaik fenntartására törekedve aktívan támogatják azt.

Tudományterület:

Forrás:

Giddens, Anthony: Szociológia, Budapest, Osiris, 2008, 399. o.

Relációk