kábítószer

Jogi definíciója szerint kábítószer és pszichotrop anyag minden olyan szer, amelyet két nemzetközi egyezmény, az 1961. évi Egységes kábítószer-egyezmény és az 1971. évi Pszichotropanyag-egyezmény tételesen felsorol. Egy másik bonyolultabb definíció szerint kábítószer minden olyan termék, amelynek fogyasztását tiltják, és/vagy amely befolyásolja a mentális működést, és/vagy fogyasztása veszélyes és visszaéléshez, dependenciához vezethet. Ide tartoznak: 1. az ópium és származékai, 2. stimulánsok, mint a kokain, 3. a hallucinogén szerek, 4. egyes oldószerek, amelyek gőzeinek belégzése kábulatot okoz, 5. egyes orvosi vényre is kapható gyógyszerek, amelyek magukban vagy alkohollal kombinálva kábulatot okoznak és dependenciához vezethetnek.

Tudományterület:

Forrás:

Andorka, Rudolf - Bevezetés a Szociológiába, Budapest, Osiris, 2006, 614—615. o.

Relációk