rejtett tanterv

Az iskolában elsajátított olyan viselkedésmódok és attitűdök, amelyek nem szerepelnek a formális tantervben. Bár a rejntett tanterv ismeretanyaga nem képezi részét a hivatalos tantárgyi követelményeknek, azt az oktatási intézmények számonkérhetik a tanulókon. A rejtett tanterv az iskolai oktatás „ki nem mondott célja”, mint például demokratikus értékrendre való nevelés vagy akár a nemek közötti különbségek tudatosítása. Mindezen ismeretanyag a szocializáció részének tekintendő, ugyanakkor hogy a kortárs csoportnak való megfelelés, gyakran normaszegéssel járhat. A rejtett tanerv nem szükségszerűen áll össze koherens értékrendszerré.

Tudományterület:

Forrás:

Giddens, Anthony: Szociológia, Budapest, Osiris, 2008, 542. o.

Relációk