racionalizálódás

Weber által használt fogalom annak a folyamatnak a leírására, amelynek során a pontos kalkuláció és szervezés módjai, beleértve az absztrakt szabályok és eljrások használatát, meghódítják a társadalmat. A folyamat során az emberek fokozatosan feladják a babonában, vallásban, szokásban és régóta folytatott gyakorlatban gyökerező tradicionális nézeteiket, és egyre inkább racionális, instrumentális számításokat végeznek, amelyekben figyelembe veszik az eredményességet, a várható következményeket. A tradicionális társadalmakban többnyire a vallás és a szokások határozták meg az emberek attitűdjeit és értékeit, a modern társadalmat az jellemzi, hogy a politikától a vallásig és a gazdasági tevékenységig az élet egyre több területe racionalizálódott.

Tudományterület:

Forrás:

Giddens, Anthony: Szociológia, Budapest, Osiris, 2008, 35. o.

Relációk