relatív szegénység

A szegénység egy típusa, mely napjainkban inkább a fejlett világ országaira jellemző. A szegénység vizsgálatakor megkülönböztethető az abszolút és relatív szegénység. A Relatív szegénység egy adott társadalom általános életszínvonalához képest meghatározott szegénység. Ebben az esetben nem az alapvető életfeltételek biztosítása okoz problémát, (mint az abszolút szegénység esetében) hanem az adott társadalom átlagos szintjéhez képest megjelenő elmaradottság. Pl.: modern társadalmakban a mobiltelefon birtoklásának hiánya.

Tudományterület:

Forrás:

Giddens, Anthony: Szociológia, Budapest, Osiris, 2008, 272. o.

Relációk