rokonság

Egyének között vérségi kötelék, házasság vagy örökbefogadás révén kialakuló kapcsolat. A házasság vagy a család meghatározása alapján feltételez rokoni kapcsolatokat, de a rokoni kapcsolatok köre jóval szélesebb ezeknél az intézményeknél. Míg a modern társadalmak többségében a szűkebb családon túlmutató rokoni kapcsolat csak kevés társadalmi kötelezettséggel jár (de még mindig előfordul, gondoljuk a kalákában való építkezésekre), sok más kultúrában a rokonság a társadalmi élet számos területén alapvető fontosságú.

Tudományterület:

Forrás:

Giddens, Anthony: Szociológia, Budapest, Osiris, 2008, 172. o.

Relációk