nemi szerepek

A nemi szerepeken azokat a társadalmi szerepeket, tevékenységeket, magatartásokat értik, amelyeket a társadalom a két nem tagjaitól elvár, vagy „férfiasnak” vagy „nőiesnek” tekint. A társadalomtudományban uralkodik az álláspont, hogy a nemi szerepek túlnyomórészt a társadalmi környezet hatására alakulnak ki. A nemi szerepeket a szocializáció, illetve annak részeként a nemi szocializáció során sajátítjuk el, mindez a társadalmi tényezők, például a család, a kortárs csoportok, az iskola és a média közvetítésével történik.

Tudományterület:

Forrás:

Giddens, Anthony: Szociológia, Budapest, Osiris, 2008, 146—147. o.

Relációk