nukleáris család

Szó szerint családmagot jelent, mely a XX. században a modern társadalmakban a jellemző családforma. Olyan háztartást alkotó családi csoport, amelyben maximum két generáció él együtt: az anya és apa (vagy egyikük), illetve az eltartott gyermekek. Napjainkban a hagyományosnak tekintett nukleáris család társadalmi elterjedtsége (aránya az összes háztartás között) csökken, és az életúton belül lerövidült az az időszak, amíg az egyének ilyen keretek közt élnek, egyben megsokasodtak az együttélési formák.

Tudományterület:

Forrás:

Giddens, Anthony: Szociológia, Budapest, Osiris, 2008, 176. o.

Relációk