kölcsönös gazdasági függőség

A kifejezés arra a tényre utal, hogy a munkamegosztás során az egyének a megélhetéshezszükséges javak tekintetében nagyobbrészt másokra vannak utalva. A hagyományos közösségekben a népesség legnagyobb (mezőgazdasági munkát végző) része gazdaságilag önellátó volt. Maga állította elő az ételét, a ruházatát és az életéhez szükséges egyéb javakat. A modern társadalmak egyik legfontosabb jellegzetessége ezzel szemben a kölcsönös gazdasági függőség rendkívüli mértékű megnövekedése. Mindannyiunk élete mérhetetlenül sok más dolgozó munkájától függ- ma már az egész világra kiterjedően -, ugyanis nélkülük nem juthatnánk hozzá az életünk fenntartásához szükséges javakhoz és szolgáltatásokhoz.

Tudományterület:

Forrás:

Giddens, Anthony: Szociológia, Budapest, Osiris, 2008, 573. o.

Relációk