hálózatok

Az embereket egymással öszszekapcsoló informális és formális, közvetlen és közvetett társadalmi kötelékek rendszerei. Személyes hálózatunkba azok tartoznak bele, akiket személyesen ismerünk (például a barátaink), valamint azok, akikkel csak közvetett úton kerülünk kapcsolatba (például a barátaink barátai). A különböző hálózatokhoz való csatlakozás alapját rendszerint a kialakult társadalmi csoportok jelentik, de nem minden hálózat egyben társadalmi csoport is. Sok hálózatból hiányoznak a társadalmi csoportok legfontosabb jegyei, a tagok közös céljai és közös identitása. A hálózatok a társadalmi tőke alapját jelenthetik.

Tudományterület:

Forrás:

Giddens, Anthony: Szociológia, Budapest, Osiris, 2008, 515. o.

Relációk