letéti szerződés

Letéti szerződés alapján a letéteményes a szerződésben meghatározott ingó dolog megőrzésére és annak a szerződés megszűnésekor történő visszaadására, a letevő díjfizetésére köteles. A letéti szeződésnek van ingyenes alakzata is. A letéti szerződésnek több speciális fajtája van, így például az ügyvédi letét, a bírósági letét, a közjegyzői letét vagy akár a szállodai letét. A letéti szerződés a gondossági kötelmek csoportjába tartozik, ahol az őrzés jelenti a főszolgáltatást. Ennek értelmében a dolog tulajdonjoga a letevőt illeti továbbra is, azonban a birtoklás joga a letéteményeshez kerül.
A szerződés alanyait tekintve letevőről (a dolog tulajdonosa, birtokosa) és letéteményesről (aki őrizni fogja) beszélhetünk, mindkét pozícióban főszabály szerint bárki szerepelhet, meg kell jegyezni azonban, hogy speciális letéteknél az alanyai kör is behatárolt (például ügyvédi letét esetén csak az ügyvéd lehet a letéteményes).

Tudományterület:

Forrás:

Ptk. 6:330.§

Relációk