hadkiegészítés

A hadkiegészítés a katonai szervezetek személyi állományának és hadfelszerelésének, a meghatározott (rendszeresített) létszámra (illetve mennyiségre) történő kiegészítésére (feltöltésére, pótlására) irányuló katonai igazgatási tevékenységek összessége. Ez épülhet az állampolgárok hadkötelezettségére vagy önként jelentkezésére (toborzás). Magába foglalja: a) a békeidőszakban működő fegyveres erő kiegészítését, b) a behívással, a katonai szolgálat lefolyásával és a leszereléssel kapcsolatos feladatokat, c) a személyi és hadfelszerelési tartalékképzést, d) a katonai nyilvántartás és a honvédelmi igazgatás rendszerének – a politikai és katonai szervek által történő – kialakítását, működtetését, e) a létszámgazdálkodást, f) a mozgósítást, g) a háborús kiegészítés, valamint a (személyi, technikai, szolgáltatási) veszteségpótlás elvi kidolgozását és gyakorlati végrehajtását. Magyarországon a hadkiegészítés az MH Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság feladatkörébe tartozik.

Tudományterület:

Forrás:

1) Szabó J. (szerk.) (1995): Hadtudományi Lexikon. A-L. Budapest: MHTT. (elektronikus [CD] verzió) 2) HM (2004): Katonai Kislexikon (3000). Budapest: HM HVK, Hadműveleti és Kiképzési Csoportfőnökség. p. 147.

Relációk